Prosimy o przestrzeganie praw autorskich zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83 ze zm.). Zabrania się jakiegokolwiek kopiowania i przetwarzania treści zawartych na platformie LMS ILIAS Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w celu ich sprzedaży, publicznej prezentacji lub udostępniania w jakiejkolwiek formie osobom trzecim bez odpowiedniej zgody Filii w Ełku UWM. Użytkownicy platformy zobowiązani są do przestrzegania powyższego zapisu i ponoszą pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku sprzecznego z nim działania.

Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udostępniania materiałów edukacyjnych, wystawiania zaświadczeń i certyfikatów przez administratora ILIAS z siedzibą w Filii w Ełku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Zapoznałem się i akceptuję zasady przetwarzania danych osobowych dostępne pod adresem: http://www.uwm.edu.pl/daneosobowe/ochrona-danych-osobowych-dokumenty