Wydział Studiów Technicznych i Społecznych w gronie użytkowników platformy LMS ILIAS

31 sierpnia 2018 roku to szczególna data. W trakcie posiedzenia Rady Wydziału nastąpiło oficjalne uruchomienie platformy LMS ILIAS jako narzędzia systemu kształcenia na odległość (adres platformy: uwmelk.edu.pl).  Tym samym Wydział Studiów Technicznych i Społecznych UWM w Ełku znalazł się w elitarnym gronie instytucji oraz organizacji, w których LMS ILIAS jest wykorzystywany dla potrzeb procesu dydaktycznego i szkoleniowego. Platforma funkcjonuje m.in. w uczelniach oraz szkołach państw NATO oraz konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju, posiadając akredytację dot. bezpieczeństwa eksploatacji. W trakcie spotkania, członkowie Rady Wydziału zostali zapoznani z możliwościami platformy, w tym stroną powitalną, na której będą systematycznie umieszczane ogólnodostępne informacje o bieżących wydarzeniach, istocie kształcenia na odległość oraz możliwościach LMS ILIAS.  Wzmocnieniu przekazu służyć mają konta Wydziału na portalach społecznościowych: Facebooku, Twitterze, Instagramie oraz YouTube. Platforma LMS ILIAS ma służyć nie tylko potrzebom dydaktycznym Wydziału Studiów Technicznych i  Społecznych lecz również rozwijaniu współpracy międzynarodowej w obszarze e-learningu.

Dodaj komentarz