O e-learningu na konferencji w Warszawie

 

21 listopada br., w Centrum Konferencyjnym Nowy Świat w Warszawie zorganizowana została konferencja „Uczelnia na miarę potrzeb”. W ramach serii wykładów oraz prezentacji podejmowane były m.in kwestie rozwiązań e-learningowych stosowanych w wiodących uczelniach Polski.  Organizatorem przedsięwzięcia był Polski Instytut Rozwoju Biznesu – PIRB (link: http://pirbinstytut.pl/index.php/uczelnia-na-miare-potrzeb-21-11-2018). Uczestnikiem obrad był przedstawiciel Filii w Ełku UWM w Olsztynie.

W toku obrad przedstawiona została m.in. prezentacja przedstawiciela Uniwersytetu Warszawskiego na temat: „e-Learning – Moda czy realna potrzeba? Stagnacja czy ewolucja?”, na tle 20 lat rozwiązań zdalnych w tej uczelni. W 1999 roku utworzono Centrum Otwartej Multimedialnej Edukacji UW, które z początkiem obecnego roku akademickiego połączone zostało z Laboratorium Cyfrowym Humanistyki UW. Powstało Centrum Kompetencji Cyfrowych UW (CKC), zatrudniające etatowo ponad 20 osób (m.in. administratorzy platformy, informatycy, e-metodycy, specjaliści technik multimedialnych). Uczelniana platforma e-learningowa UW jest wykorzystywana do: (1) szkoleń pracowników UW, BHP oraz biblioteczne, (2) współpracy ze szkołami średnimi, (3) współpracy z urzędem miasta st. Warszawy w ramach budżetu partycypacyjnego, (3) prowadzenia studiów podyplomowych dla nauczycieli, (4) opracowywania materiałów/ filmów na potrzeby kanału YouTube, seria „Polski z Anią”, (5) językowego egzaminowania on-line dla obcokrajowców, (6) wspierania ogólnopolskich olimpiad wiedzy, typowo ok. 700 osób on/line. Liczby opisujące skalę e-learningu w UW: (1) ok. 12,5 mln wejść na platformę ocznie, (2) 30 tyś. aktywnych użytkowników platformy (3) ponad 600 osób uprawnionych do prowadzenia e-zajęć, (4) w roku akademickim 2017/2018 przeprowadzono 591 zajęć dla ponad 12,5 tysiąca studentów, (5) w ubr.  tzw. kursy ogólnoakademickie ukończyło ponad 4 tyś. studentów, ukierunkowanie na uzyskanie punktów ECTS, (6) zajęcia na platformie są realizowane w 15 językach (np. chiński, japoński, perski, turecki, hindi, grecki, chorwacki), jako e-lektoraty, testy poziomujące, testy przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego. Od strony formalno-prawnej, kwestie rozliczania zajęć e-learningowych (płatne lub w ramach pensum) regulowane są na poziomie wydziałów. 

Dodaj komentarz