O bezpieczeństwie międzynarodowym na konferencji w Uniwersytecie Jagiellońskim

22-23 listopada, w Krakowie, w budynku Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego (UJ), odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat: ”The Impact of Rivarly between China, Russia and the United States on Security Dynamics in Asia, Maghreb and Europe”. Została zorganizowana przez Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ we współpracy z NATO Defence Education Program. Partnerzy oraz organizacje wspierające to: Ośrodek Debaty Międzynarodowej, Kraków, Centre for International Relations, Polish International Studies Association, Bliskowschodnie Kołe Naukowe oraz magazyn SDirect24. Wykłady wprowadzjące wygłosili: Janusz Onyszkiewicz (były Minister Obrony Narodowej RP) oraz prof. Sven Gareis (Kwatera Głowna NATO). W ramach sesji na temat „Ukraine and the European Security Complex” referat na temat: „NATO DEEP Ukraine – Towards E-learning System Solutions” wygłosił przedstawiciel Filii w Ełku, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM.

Szczegółowe informacje na temat Konferencji znajdują się na stronie internetowej: www.securityconference.pl