Szkolenie e-learningowe dla potrzeb NATO

24-26 listopada w Krakowie przeprowadzone zostały warsztaty dla grupy ekspertów kształcenia zdalnego z Azerbejdżanu. Tematyka dotyczyła wdrażania systemowych rozwiązań e-learningowych z wykorzystaniem platformy LMS ILIAS. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki uzgodnieniom dokonanym przez władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna z przedstawicielami Kwatery Głównej NATO w Brukseli. W ich wyniku, Filia w Ełku stała się podmiotem akademickim zaangażowanym w realizację jednego z punktów programu DEEP Azerbejdżan.

Defence Education Enhancement Program – DEEP Azerbejdżan jest ukierunkowany na zaspokajanie przez NATO potrzeb edukacji dla bezpieczeństwa tego kraju. To wsparcie kompleksowych działań dot. wprowadzaniu standardów kształcenia obowiązujących w krajach członkowskich Sojuszu. Jednym z obszarów jest e-learning. Jak wynika z planów resortu obrony Azerbejdżanu, w 2019 roku ma zostać uruchomiony pilotażowy program kształcenia na odległość (narzędziem LMS ILIAS) oraz będą opracowane kursy/ moduły w języku azerbejdżańskim (Edytor SCORM), ze szczególnym uwzględnieniem sfery cyberbezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że w przyszłym roku przedsięwzięcia podobne do warsztatów przeprowadzonych w Krakowie mogą zostać zorganizowane przez Filię w Ełku dla innych państw objętych programami NATO DEEP.