Konferencja I/ITSEC 2018

26-30 listopada przedstawiciel Filii w Ełku UWM w Olsztynie był uczestnikiem konferencji I/ITSEC 2018 w Orlando (Floryda). To największe przedsięwzięcie na świecie sfery modelowania, symulacji komputerowych oraz szkolenia, w tym e-learningu. Zgromadziło prawie 20 tysięcy uczestników, zaś w towarzyszących konferencji targach sprzętu oraz oprogramowaniu swoją ofertę przedstawiało około 500 wystawców, w tym największe koncerny zbrojeniowe, np. Boeing i Lockheed-Martin

Pobyt na I/ITSEC 2018 został wykorzystany do celów promocji Filii w Ełku UWM. Prowadzone prelacje w mediach społecznościowych zyskały szeroki krąg odbiorców. Konto Filii w Ełku na Twitterze znalazło się na piątym miejscu listy 766 kont, na których pojawiały się informacje o I/ITSEC 2018.

W wyniku poczynionych uzgodnień, w 2019 roku kolejne kraje partnerskie NATO zostaną objęte szkoleniami e-learningowymi w formule DEEP. Do Ukrainy, Macedonii, Armenii oraz Azerbejdżanu dojdą: Mauretania, Tunezja oraz Serbia. Szkolenia będą prowadzone zarówno w Polsce, jak poza granicami, a także na portalu NATO DEEP (wersja b eta – deepportal.pl), który jest obecnie wdrażany zgodnie z przyjętym planem.

Znajdujący się już na portalu mikrokurs „Dekalog cyberbezpieczeństwa”, jest dostępny po angielsku, ukraińsku oraz azerbejdżańsku. Tłumaczony jest na łotewski i grecki. Kolejne wersje językowe zostaną opracowane w zależności od potrzeb.