Mikrokurs e-learningowy narzędziem promocji poszerzonej oferty kształcenia

W związku ze wzbogaceniem oferty kształcenia Filii w Ełku o dziewięć kierunków studiów podyplomowych, w tym w języku angielskim oraz związanych ze środowiskiem bezpieczeństwa, uruchomiona została kampania promocyjno-wizerunkowa. To angielski z przymrużeniem oka, czyli „Murphy’s Laws of Combat” lub po prostu „Prawa walki zbrojnej według Murphy’ego”. To połączenie kilku elementów: mikrokursu e-learningowego (micro-learning course), systematycznej nauki języka angielskiego, opanowania potocznych zwrotów terminologii sfery bezpieczeństwa i obronności. Od 27 lutego br., do końca semestru letniego, codziennie na profilu FB Filii (UWM Ełk) pojawia się jedno prawo. Zaczynamy od wyjaśnienia kim był/ nie był niejaki Pan Murphy, anonimowy bohater, którego prawa obecne są wokół nas, w otoczeniu Filii w Ełku, ale nie tylko.

Nobody seems to know who Mr. Murphy was, but he sure seems to be around a lot. This list of observations on the conduct of war is drawn from a variety of sources, and while probably incomplete, is in its own way as accurate as any other military history to be found.

Nikt tak do końca nie wie kim naprawdę był pan Murphy, natomiast okazuje się, że  wokół nas jest pełno jego śladów. Opracowana przez niego lista spostrzeżeń na temat prowadzenia walki zbrojnej pochodzi z wielu źródeł. Jest prawdopodobnie niekompletna, i na swój sposób niedokładna, tak jak każda inna historyjka wojskowa jaką można przywołać.

Zachęcamy do interakcji, lajkowania oraz dzielenia się z innymi! Prosimy o komentarze.

#uwmelk #mojuwmelk #elearningelk #uwmolsztyn #filiauwmelk
#umwelkbranchcampus #studencizpasjauwmelk #studiapodyplomoweuwmelk
#studiapodyplomoweelk
#postgraduatestudieselk
#postgraduatestudiesuwmelk
#welcometouwmelk
#uwmelkedupl
#prawamurphyegouwmelk
#murphyslawsofcombat