Spotkanie grupy roboczej ds. e-learningu w Skopje

22-25 kwietnia br., w stolicy Republiki Macedonii Północnej, obraduje grupa robocza ds. e-learningu Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju (Partnership for Peace Consortium ADL Working Group). Uczestniczą przedstawiciele 19 krajów oraz podmiotów sfery edukacji i szkolenia, w tym Szkoły NATO z Oberammergau, Dowództwa ds. Strategicznych NATO z Norfolk oraz portalu NATO DEEP ADL. Szczególny wymiar przedsięwzięciu nadaje fakt, że odbywa się w budynku parlamentu Republiki Północnej Macedonii. Uczestników powitała minister obrony narodowej – Radmila Shekerinska. Tematem przewodnim są zmiany paradygmatu edukacji, jako efekt rewolucji w technologiach informacyjno-komunikacyjnych w najbliższych 20 latach. Program obrad obejmuje m.in. dyskusje o możliwych przedsięwzięciach e-learningowych dla krajów partnerskich Sojuszu, w tym w ramach programów NATO DEEP.