Konferencja NATO w Norfolk – 11-13 czerwca 2019 r.

11-13 czerwca 2019 r. w Norfolk (Wirginia, USA) odbyła się konferencja dot. zastosowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w kształceniu i szkoleniu prowadzonym przez podmioty Sojuszu Północnoatlantyckiego (centra eksperckie, szkoły, dowództwa) oraz ośrodki/centra Stanów Zjednoczonych (NATO Training Technology Conference 2019 – NTTC). Organizatorem przedsięwzięcia było Strategiczne Dowództwo NATO ds. Transformacji. Uczestniczyło ponad 80 osób, w tym dr hab. Piotr Gawliczek, prof UWM (dyrektor NATO DEEP ADL Portal) oraz Artur Starosz (administrator NATO DEEP ADL Portal). W ramach ekspozycji towarzyszącej konferencji prezentowane były rozwiązania z obszaru sztucznej inteligencji, wirtualnej i poszerzonej rzeczywistości. platform e-learningowych. Tematyka konferencji skupiała się na istocie wykorzystania nowych technologii w szkoleniu, szczególnie z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. W trakcie wykładów i prezentacji poruszana była kwestia projektowania graficznego jako czynnika wzmacniającego skuteczność różnych form nauczania. Mocno akcentowano znaczenie Learning Record Store (LRS) jako miejsca, w którym przechowywana jest dokumentacja uczenia się, zarówno formalnego jak i nieformalnego. Istota  LRS oraz powiązanego z nim nowego standardu e-learningowego xAPI (Experience API) to dokumentowanie obejmujące wszelkie formy aktywności on-line i ich zapisanie. Podczas konferencji dr hab. Piotr Gawliczek.prof. UWM przedstawił prezentację  „Modernizing and Reforming Military Education Institutions within NATO Partner Countries”.