Kongresie Przyszłości Online – perspektywa Filii w Ełku UMW

9 czerwca br. odbędzie się wyjątkowe wydarzenie. To Kongres Przyszłości Online. W ramach jednego z jego modułów, temat „Zdalne życie”, uczestnicy przedsięwzięcia będą mieli możliwość dowiedzenia się więcej o istocie e-learningu, narzędziach kształcenia zdalnego oraz innowacyjnym podejściu do edukacji, w szerokim tego słowa znaczeniu. Partnerami modułu są: NATO DEEP Program, Uniwersytet Obrony Narodowej Ukrainy z Kijowa, Narodowa Akademia Administracji Publicznej przy Prezydencie Ukrainy z Kijowa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski z Olsztyna oraz Akademia Marynarki Wojennej z Gdyni.  Moderatorem modułu będzie pracownik badawczo-dydaktyczny Filii w Ełku UWM dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM, natomiast w gronie trzech panelistów będzie mgr Danuta Pietraszkiewicz. 

Więcej informacji na temat Kongresu Przyszłości Online można znaleźć na fan page’u Kongresu Przyszłości oraz Gazety Olsztyńskiej.

https://www.facebook.com/KongresPrzyszlosci/