18. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki – perspektywa Filii UWM w Ełku

Filia UWM w Ełku jest jednym z organizatorów przedsięwzięć w ramach 18. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, które odbędą się w tym roku w terminie 23-25 września.  Celem warsztatów „Platformy e-learningowe nie gryzą! Integracja LMS ILIAS z BigBlueButton przykładem optymalizacji procesu kształcenia synchronicznego i asynchronicznego”, jest praktyczne zapoznanie uczestników z możliwościami prowadzenia zajęć w czasie rzeczywistym oraz w trybie asynchronicznym za pomocą rozwiązań wdrożonych w Filii w Ełku UWM. W sumie dostępnych jest 60 miejsc, w ramach 6 interaktywnych sesji on-line.
 
Istota polega na zintegrowaniu systemu wideokonferencyjnego BigBlueButton (BBB) z platformą e-learningową LMS ILIAS, w najnowszej wersji 6.3, co jest pierwszym takim rozwiązaniem w Polsce oraz unikatem w skali światowej.  Wdrożone rozwiązanie poszerza spektrum możliwości prowadzenie aktywnych zajęć w ramach e-learningu synchronicznego oraz asynchronicznego. Platforma BBB służy do komunikacji z wykorzystaniem kamery, mikrofonu, czatu oraz wspólnej tablicy. To także udostępnianie ekranu z możliwością rejestrowania. Na platformie LMS ILIAS prowadzona jest natomiast komunikacja poprzez kilka funkcjonalności platformy, np.: forum, mailing, blog przedmiotu, moduł ćwiczenia oraz moduł do testów (na podstawie puli pytań). 
Szczegóły dot. istoty warsztatów oraz kwestii rejestracji są dostępne w linku:   https://dninauki.uwm.edu.pl/wydarzenie/946