Triada narzędzi e-learningowych Filii UWM w Ełku w komplecie!

Po zakończonych powodzeniem działaniach dot.: (1) wdrożenia najnowszej wersji platformy LMS ILIAS/6.3, (2) pełnej polonizacji interfesju LMS ILIAS, (3) uruchomienia wtyczki wideokonferencyjnej BigBlueButton, kolejnym elementem systemu e-learninowego w Filii UWM w Ełku jest H5P. To bezpłatna aplikacja online typu open source, pozwalająca na samodzielne tworzenie interaktywnych treści. Jej walorem jest możliwość tworzenie materiałów e-learningowych, w różnej postaci, w tym stron internetowych, dynamicznych prezentacji, quizów, gier. Do korzystania z palety 44 funkcjonalności nie jest wymagana znajomość dodatkowych narzędzi, a także języków programowania. Aplikacja H5P, jako wtyczka do platformy LMS ILIAS, będzie pomocna dla wykładowców Filii UWM w Ełku, pozwalając im na tworzenie interesujących oraz rozbudowanych zajęć z użyciem treści tekstowych, graficznych, filmów i ścieżek audio. H5P zapewni wykładowcom możliwość weryfikacji zdobywanej wiedzy na podstawie quizów. Co istotne, materiały dydaktyczne w H5P mogą być edytowane oraz utrwalane bezpośrednio na platformie e-learningowej LMS ILIAS, nie wymagając zewnętrznych programów. H5P tworzy oraz udostępnia treści w języku HTML5, zaś do ich wyświetlenia wystarczy przeglądarka bez konieczności instalacji dodatkowych wtyczek. Materiały tworzone w tej aplikacji są przyjazne oraz w pełni responsywne dla urządzeń mobilnych, czyli taka sama graficznie zawartość jest zapewniona na komputerze stacjonarnym, laptopie, tablecie i smartfonie.