19. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki – perspektywa Filii UWM w Ełku

Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki to wydarzenie gromadzące liczne grono uczestnków. Tegoroczna edycja, nr 19, organizowana tradycyjnie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, w terminie 22-24 września, we współpracy z partnerami projektu, obejmuje ofertę imprez podzielonych na siedem bloków tematycznych – łącznie 550 różnych zajęć. Gospodrzem dwunastu jest Filia UWM w Ełku. To wykłady on-line skupiające się na dwóch zagadnieniach, przy czym w celu uczestnictwa nie istnieje potrzeba instalowania żadnego oprogramowania. Wystarczy kliknięcie linku, który jest przesłany mailowo.

Pierwszy temat – „Nowe technologie w rozwoju kompetencji cyfrowych – dobre praktyki BigBlueButton oraz LMS ILIAS”, Celem jest zapoznanie uczestników z nowymi technologiami wykorzystywanymi w rozwoju kompetencji cyfrowych, a jednocześnie z podstawowymi walorami użytkowymi innowacyjnych narzędzi kształcenia – platformy wideokonferencyjnej BigBlueButton (wersja 2.2) wykorzystywanej w Filii UWM w Ełku oraz platformy e-learningowej LMS ILIAS Filii UWM w Ełku (wersja 6.3). Są przedstawiane przykłady optymalizacji procesu kształcenia synchronicznego oraz asynchronicznego. 

Temat drugi – „Dron – przyjaciel czy nieprzyjaciel człowieka?”. Wykład dotyczy uwarunkowań wykorzystania dronów w środowisku bezpieczeństwa. Drony mają coraz większe znaczenie na polu walki, jako platformy bojowe, Ich wykorzystanie niesie dylematy moralne i prawne, np. w kwestii podejmowania decyzji przez sztuczną inteligencję. Drony są wsparciem działalności człowieka w różnych zadaniach – wykonywanie zdjęć, pomiarów, wideofilmowanie z powietrza to przykłady. Intensywny rozwój technologiczny pozwala na wykorzystanie dronów do wielu celów, ważnych z punktu widzenia komfortu życia oraz szeroko pojętego bezpieczeństwa.
 

Imprezy organizowane przez Filię UWM są prowadzone przez zespół w składzie: dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM, dr Tadeusz Masiowski, dr Jerzy Tomasik oraz mgr Danuta Pietraszkiewicz.
 

Więcej informacji na temat 19. Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki, na stronie internetowej  https://dninauki.uwm.edu.pl/