22-26.02.2019 Warsztaty e-learningowe dla potrzeb KG NATO

22-26 lutego br., w Krakowie, w ramach programu NATO DEEP Ukraina, przeprowadzone zostały warsztaty e-learningowe. Uczestniczyło sześciu ekspertów kształcenia zdalnego z uniwersytetów Ukrainy oraz Bułgarii, w tym przewodnicząca Grupy Roboczej ds. E-learningu konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju – Greta Keremidchieva. Tematyka Czytaj więcej

Szkolenie e-learningowe dla potrzeb NATO

24-26 listopada w Krakowie przeprowadzone zostały warsztaty dla grupy ekspertów kształcenia zdalnego z Azerbejdżanu. Tematyka dotyczyła wdrażania systemowych rozwiązań e-learningowych z wykorzystaniem platformy LMS ILIAS. Realizacja przedsięwzięcia możliwa była dzięki uzgodnieniom dokonanym przez władze Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z Olsztyna z przedstawicielami Czytaj więcej