Pozytywna atestacja platformy LMS ILIAS

Zakończyła się atestacja platformy e-learningowej LMS ILIAS Wydziału Studiów Technicznych Społecznych UWM w Ełku.  Dzięki otrzymaniu pozytywnej oceny, platforma uwmelk.edu.pl znalazła się w oficjalnym wykazie instalacji ILIAS funkcjonujących w międzynarodowym środowisku akademickim, administracji publicznej oraz gospodarce. Oprogramowanie LMS ILIAS jest ukierunkowane na osiąganie Czytaj więcej

Media społecznościowe narzędziem wzmacniania wizerunku Wydziału

Nabierają rozmachu, prowadzone z inicjatywy Dziekana Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych, ks. prof. dr. hab. Wojciecha Guzewicza, działania ukierunkowane na wzmocnienie wizerunku oraz promocję potencjału Wydziału poprzez wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Po uruchomieniu 31 sierpnia br. wydziałowej platformy e-learningowej LMS ILIAS Czytaj więcej