O nas

Zespół E-learningu Filii w Ełku UWM:

dr hab. Piotr Gawliczek, prof. UWM

Ukończył Akademię Marynarki Wojennej w Gdyni. W 2001 r. Uczęszczał na kurs strategiczny College of Command and Staff Bundeswehr. W 2004 roku studiując w Akademii Obrony Narodowej w Warszawie uzyskał tytuł doktora nauk wojskowych. W 2005 r. uczestniczył w kursie the High-Level Course of the European Security and Defence College (ESDC). Ukończył także kurs Senior College NATO Defense College w Rzymie (2006).
W 2009 roku obronił pracę habilitacyjną na temat zagrożeń asymetrycznych. Jego działania badawcze i edukacyjne koncentrują się na technologiach informacyjnych i komunikacyjnych (ICT), Advanced Distributed Learning i mobile learningu w procesie dydaktycznym i szkoleniowym. Popiera wysiłki krajów partnerskich w ramach programów edukacji na rzecz obrony (DEEP). Napisał wiele publikacji na temat ICT, e-learningu, Procesu Bolońskiego, asymetrycznych zagrożeń oraz przywództwa. Wdrożył rozwiązania systemowe e-learning / ADL oparte na platformie LMS ILIAS w wielu wojskowych i cywilnych jednostkach edukacyjnych. Jego hobby to Nordic Walking i języki obce.

Danuta Pietraszkiewicz

Wykładowca akademicki. Specjalizuje się w tematyce kształcenia zdalnego. Trener, który ma wiedzę w zakresie tematów związanych z rozwojem osobistym oraz biegle w zarządzaniu i nowych technologiach. Ma ponad 15-letnie doświadczenie we wdrażaniu specjalistycznych szkoleń, które zwiększają efektywność liderów i grup. Jako mentor pomogła w rozwoju umiejętności zarządzania i coachingu wielu osobom, prowadzi programy rozwoju kompetencji w zakresie korzystania z nowych technologii. Kierownik kilku edycji studiów podyplomowych w obszarze coachingu. Współautor i twórca programów e-mentoringu skierowanych do menedżerów i trenerów. Konsultant współpracujący z firmami instytucji komercyjnych i państwowych na szczeblu centralnym i samorządowym.

Artur Starosz

Administrator LMS ILIAS. Specjalizuje się w zarządzaniu platformami e-learningowymi oraz projektowaniu kursów online. W swojej działalności zawodowej zarządza wieloskalowymi platformami LMS opartymi na rozwiązaniach open-sourcowych takich jak LMS ILIAS czy Moodle.

Trener szkolący z obszarów zarządzania systemami informatycznymi, platformami edukacyjnymi oraz specjalistycznymi programami do tworzenia treści szkoleniowych.