Przedstawiciel Wydziału uczestnikiem NATO E-learning Forum 2018

5-7 września br., w kompleksie konferencyjnym Westin Virginia Beach Town Center (Norfolk, USA) odbyło się doroczne Forum NATO ds. E-learningu. Organizatorem było Dowództwo Strategiczne NATO ds. Transformacji (Allied Command Transformation – ACT). Uczestniczyło ponad 70 osób, teoretyków oraz praktyków sfery kształcenia na odległość z ponad 20 państw NATO oraz krajów partnerskich, a także instytucji edukacyjnych i szkoleniowych Sojuszu.

Oficjalnego otwarcia przedsięwzięcia dokonał asystent szefa sztabu ACT ds. kształcenia oraz szkolenia, gen. bryg. Athanasios Tsouganatos.  Podkreślił, że przed siłami zbrojnymi NATO stoją nowe wyzwania, sprecyzowane w trakcie ostatniego szczytu w Brukseli, stąd pokłada nadzieję na określenie i zaproponowanie rozwiązań w zakresie optymalizacji procesu kształcenia i szkolenia. Program merytoryczny realizowany był m.in. w formie wykładów wiodących, referatów konferencyjnych, warsztatów tematycznych, debat oraz transmisji on-line. Dla potrzeb głosowań oraz zadawania pytań wykorzystywana została aplikacja sli.do. W forum uczestniczył przedstawiciel Wydziału Studiów Technicznych i Społecznych UWM – pełnomocnik Dziekana Wydziału ds. E-learningu, dr hab. Piotr Gawliczek. Przedstawił referat na temat: „E-learning within DEEP agenda. Experiences  and recommendations”, w którym przedstawił istotę oraz wnioski na tle wdrażania rozwiązań e-learningowych w ramach programów wspierania transformacji systemów szkolnictwa krajów partnerskich NATO – Armenii, Azerbejdżanu, Macedonii i Ukrainy (Defence Education Enhancement Program – DEEP). Odbył również serię spotkań kurtuazyjnych, między innymi z przedstawicielami strony amerykańskiej oraz dowództwa ACT, na temat uwarunkowań wykorzystania technologii wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality – VR), wzmocnionej rzeczywistości (Augmented Reality – AR) oraz sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI) dla potrzeb e-learningu.

Dodaj komentarz