22-26.02.2019 Warsztaty e-learningowe dla potrzeb KG NATO

22-26 lutego br., w Krakowie, w ramach programu NATO DEEP Ukraina, przeprowadzone zostały warsztaty e-learningowe. Uczestniczyło sześciu ekspertów kształcenia zdalnego z uniwersytetów Ukrainy oraz Bułgarii, w tym przewodnicząca Grupy Roboczej ds. E-learningu konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju – Greta Keremidchieva. Tematyka Czytaj więcej