Chatbot nową funkcjonalnością platformy e-learningowej Filii UWM w Ełku

W ramach poszerzania funkcjonalności LMS ILIAS Filii UWM w Ełku, stronę internetową platformy powiązano z silnikiem sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence – AI) oraz rozpoczęto testowanie użyteczności tego rozwiązania. Pierwszym krokiem było uruchomienie chatbota (ChatGPT). Na zrzucie ekranowym zamieszczono odpowiedzi chatbota Czytaj więcej

19. Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki – perspektywa Filii UWM w Ełku

Olsztyńskie Dni Nauki i Sztuki to wydarzenie gromadzące liczne grono uczestnków. Tegoroczna edycja, nr 19, organizowana tradycyjnie przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, w terminie 22-24 września, we współpracy z partnerami projektu, obejmuje ofertę imprez podzielonych na siedem bloków tematycznych – łącznie 550 różnych zajęć. Czytaj więcej