22-26.02.2019 Warsztaty e-learningowe dla potrzeb KG NATO

22-26 lutego br., w Krakowie, w ramach programu NATO DEEP Ukraina, przeprowadzone zostały warsztaty e-learningowe. Uczestniczyło sześciu ekspertów kształcenia zdalnego z uniwersytetów Ukrainy oraz Bułgarii, w tym przewodnicząca Grupy Roboczej ds. E-learningu konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju – Greta Keremidchieva. Tematyka Czytaj więcej

16.11.2018 Konferencja E-learningowa Sił Zbrojnych Ukrainy

W dniu 16 listopada w Kijowie, w siedzibie Uniwersytetu Obrony Narodowej Ukrainy, odbyła się Konferencja E-learningowa Sił Zbrojnych Ukrainy. Uczestnikiem przedsięwzięcia  był przedstawiciel UWM w Olsztynie, Filia w Ełku. Wygłosił on referat konferencyjny o e-learningowym kursie podstaw cyberbezpieczeństwa opracowywanym dla Czytaj więcej

12-15.11.2018 Posiedzenie grupy e-learninowej Konsorcjum PdP na Ukrainie

12-15 listopada, w Kijowie, w Centrum Konferencyjnym President, odbyło się jesienne posiedzenie grupy ds. e-learningu Konsorcjum Partnerstwa dla Pokoju (PfP Consortium Advanced Distributed Learning Working Group – ADL WG). Uczestniczyło 40 ekspertów e-learningu z osiemnastu krajów NATO oraz państw partnerskich. Czytaj więcej